image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 کترام

گزارش فروردین 99 کترام

گزارش_ماهانه_فروردین

کترام

کترام گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 2 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 87 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 35979 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 89% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 40 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description