image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین99 شفن

گزارش فروردین99 شفن

گزارش_ماهانه_فروردین

شفن

شفن گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 187 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 25 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 8329 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با افزایش بالایی روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز  نسبت به اسفند 98  رشد زیادی داشته است

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description