image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 غشهداب

گزارش فروردین 99 غشهداب

گزارش_ماهانه_فروردین

غشهداب

غشهداب گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 16 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 22 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1701 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 22% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 30 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description