image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 مداران

گزارش فروردین 99 مداران

گزارش_ماهانه_فروردین

مداران

مداران گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 3 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 کاهش 95 % نسبت به اسفند 98

 کاهش 52 % نسبت به فروردین 98

فائزه شاهوردی

کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description