image description

جزئیات خبر

گزارش فررودین 99 پکرمان

گزارش فررودین 99 پکرمان

گزارش_ماهانه_فروردین

پکرمان

پکرمان گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 78 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 51 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 3271377 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 52% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 22 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description