image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 شاراک

گزارش فروردین 99 شاراک

گزارش_ماهانه_فروردین

شاراک

شاراک گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 346 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 41 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 53381 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 27% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 1 % نسبت به اسفند 98  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description