image description

جزئیات خبر

گزارش فروردین 99 ولساپا

گزارش فروردین 99 ولساپا

گزارش_ماهانه_فروردین

ولساپا

ولساپا گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 54 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 رشد 21 % نسبت به اسفند 98

 رشد 30 % نسبت به فروردین 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description