image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کرمان

تحلیل تکنیکال کرمان

بروزرسانی

 تحلیل تکنیکال س. توسعه و عمران استان كرمان (#کرمان) / تایم روزانه  27 اردیبهشت 99

 کرمان نمادی که از 9800 تومان ریزش خود را از سر گرفت و امروز با قیمت پایانی 7572 تومان به پایان رسید. خرید گروهی امروز ، قدرت خرید 33 درصدی  حقیقی می تواند با نزدیک شدن به حمایت 7540 واکنش نشان دهد اما حمایت بعدی درصورت عدم واکنش به این نقطه محدوده قیمتی 7100 الی 6906 تومان است.

 هدف و مقاومتهای کوتاه مدتی  به ترتیب قیمتهای 8222 / 8705 / 8979 / 9883 و سپس  12103 تومان می باشد.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description