image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 بالبر

گزارش اردیبهشت 99 بالبر

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

بالبر

بالبر گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 13 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 117 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 233 کیلومتر از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99  با افزایش 199% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 35 % نسبت به فروردین 99 افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description