image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 بهپاک

گزارش اردیبهشت 99 بهپاک

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

بهپاک

بهپاک گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 14 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 98 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 25222 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 1203% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز  نسبت به فروردین 99  رشد چشم گیری داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description