image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 پدرخش

گزارش اردیبهشت 99 پدرخش

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

پدرخش

پدرخش گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 4 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 15 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 198 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 45% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 11% نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

 با توجه به اینکه مقادیر گزارش فروردین 99 منتشر نشد با اسفند 98 مقایسه شده است 

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description