image description

جزئیات خبر

بروزرسانی تحلیل تکنیکال زگلدشت

بروزرسانی تحلیل تکنیکال زگلدشت

بروزرسانی

 تحلیل تکنیکال كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) / تایم روزانه  4 تیر 99

 در تحلیل قبلی زگلدشت به آخرین مقاومت 6865 رسید و پس از آن با تشکیل کندل پرقدرت ریزشی و خروج پول امروز به محدوده حمایتی رسیده اما روند سهم همچنان صعودیست و در موج 5 قرار دارد و بنظر می آید اهداف این سهم از گروه زراعت می تواند بالاتر باشد و هدف اصلی 10 هزار تومان را در پیش دارد .

 مقاومت و اهداف قیمتی به ترتیب 7490 / 8700 / 10 هزارتومان است.

 حدضرر قیمت 5402 تومان می باشد.


 

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description