image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 خودرو

گزارش اردیبهشت 99 خودرو

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

خودرو

خودرو گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 1410 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 265 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 22686 دستگاه از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 77% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 34 % نسبت به فروردین 99  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description