image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 ذوب

گزارش اردیبهشت 99 ذوب

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

ذوب

ذوب گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 1341 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 88 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 245598 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 84 % روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 15% نسبت به فروردین 99  رشد داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description