image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 زقیام

گزارش اردیبهشت 99 زقیام

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

زقیام

زقیام گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 23 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 16 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 17931 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با کاهش 17% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 37 % نسبت به فروردین 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرماهی گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description