image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 شاراک

گزارش اردیبهشت 99 شاراک

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

شاراک

شاراک گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 615 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فررودین 99 با رشد 78 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 91891 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 72% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 4 % نسبت به فروردین 99  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description