image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 شپنا

گزارش اردیبهشت 99 شپنا

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

شپنا

شپنا گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1429016 مترمکعب از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با کاهش 7 % روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 4% نسبت به فروردین 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description