image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 غشهداب

گزارش اردیبهشت 99 غشهداب

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

غشهداب

غشهداب گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 18 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 15 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1921 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 13% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 62 % نسبت به فروردین 99  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description