image description

جزئیات خبر

گزارش اردیبهشت 99 پکرمان

گزارش اردیبهشت 99 پکرمان

گزارش_ماهانه_اردیبهشت

پکرمان

پکرمان گزارش اردیبهشت 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 202 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین 99 با افزایش 157 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 8414963 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به فروردین 99 با افزایش 157% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 43 % نسبت به فروردین 99  افزایش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description