image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 بالبر

گزارش خرداد 99 بالبر

گزارش_ماهانه_خرداد

بالبر

بالبر گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 34 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 150 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 418 کیلومتر از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99  با افزایش 79% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 36 % نسبت به اردیبهشت 99 کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description