image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 خودرو

گزارش خرداد 99 خودرو

گزارش_ماهانه_خرداد

خودرو

خودرو گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

مبلغ فروش دراین ماه 2713 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 92 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 47274 دستگاه از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 108% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 8 % نسبت به اردیبهشت 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description