image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 غشهداب

گزارش خرداد 99 غشهداب

گزارش_ماهانه_خرداد

غشهداب

غشهداب گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 12 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با کاهش 35 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1233 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با کاهش 36% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 59 % نسبت به اردیبهشت 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description