image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 غپینو

گزارش خرداد 99 غپینو

گزارش_ماهانه_خرداد

غپینو

غپینو گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 59 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 24 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 1898652 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با کاهش 13% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 13 % نسبت به اردیبهشت 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description