image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 قشهد

گزارش خرداد 99 قشهد

گزارش_ماهانه_خرداد

قشهد

قشهد گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 5 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با کاهش 57 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 2352 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با کاهش 47% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 100 % نسبت به اردیبهشت 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description