image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 های وب

گزارش خرداد 99 های وب

گزارش_ماهانه_خرداد

های_وب

های وب گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرده است که در این ماه 141 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است .

 رشد 22 % نسبت به اردیبهشت 99

 رشد 352 % نسبت به خرداد 98

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description