image description

جزئیات خبر

گزارش خرداد 99 پدرخش

گزارش خرداد 99 پدرخش

گزارش_ماهانه_خرداد

پدرخش

پدرخش گزارش خرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 5 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 13 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 228 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اردیبهشت 99 با افزایش 15% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 27% نسبت به اردیبهشت 99  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری وآموزش

با ما در تماس باشید

image description