image description

جزئیات خبر

گزارش مرداد 99 پکرمان

گزارش مرداد 99 پکرمان

گزارش_ماهانه_مرداد

پکرمان

پکرمان گزارش مرداد 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 200 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر 99 با کاهش 16 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 5505234 کیلوگرم از انواع محصولات بوده که نسبت به تیر 99 با کاهش 29% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 14 % نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description