image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 پدرخش

گزارش شهریور 99 پدرخش

گزارش_ماهانه_شهریور

پدرخش

پدرخش گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 6 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با افزایش 45 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 254 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 37% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 18% نسبت به ماه گذشته  افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description