image description

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال فخوز

تحلیل تکنیکال فخوز

 تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز) / تایم روزانه 7 آبان99

 همانطور که در نمودار مشخص می باشد ، فخوز پس از عدم واکنش به خط روند حمایتی ، مجدد امروز با تقاضای زیادی روبرو شده و صف خرید امروز با قدرت 20 میلیاردی تشکیل شد اما در مسیر بازگشت به روند حمایتی با مقاومت 3588 تومان روبروست که پس از گذر ازآن مقاومت بعدی 4000 تومان خواهد بود که برای رسیدن به تارگتهای 4900 و 6400 می باشد.

 امروز برای فخور 57 میلیارد ورود پول حقیقی با میانگین 46 میلیونی خرید هرحقیقی ثبت شد.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description