image description

جزئیات خبر

گزارش شهریور 99 خودرو

گزارش شهریور 99 خودرو

گزارش_ماهانه_شهریور

خودرو

خودرو گزارش شهریور 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 3966 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد 99 با افزایش 25 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 44520 دستگاه از انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد 99 با افزایش 9% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 16 % نسبت به ماه گذشته  افزایش داشته است.
فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری

با ما در تماس باشید

image description