image description

بورس انرژی

تعریف بورس انرژی ایران

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه 30/3/1390 با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی بورس انرژی رای داد. براین اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.

image description

خدمات قابل ارائه به مشتریان در بورس انرژی

فروش کالا قابل معامله

معاملات برق،نفت،گاز

مشاوره و پذیرش شرکت

در بازار فیزیکی، مشتقه وفرعی بورس انرژی و اخذ کد معاملاتی

درج و پذیرش کالاها

تولید داخل، وارداتی و کالای مشتری و مشاوره

انجام سفارشات قراردادها

سلف موازی استاندارد، آتی و قراردادهای اختیار معامله

درباره بورس انرژی

شفافیت قیمت کسر مبلغ پرداختی دیماند بابت هر میزان خرید از طریق بورس انرژی از قبض برق پایان دوره امکان چانه زنی جهت خرید با قیمت مناسب تر به دلیل نوع معامله امکان تعیین نحوه پرداخت با توافق بین خریدار و فروشنده میزان پیش پرداخت خرید برق از طریق بورس در بازار فیزیکی 3درصد از میزان پیش پرداخت کالاهای دیگر کمتر می باشد.

متقاضیان ( شرکتهای تولید و توزیع نیروی برق) ، برای اخذ کد معامعلاتی می بایست پس از مراجعه به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و دریافت فرم تکمیل شده و ممهور "معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی" و تکمیل فرم های احراز هویت مشتری، درخواست کد معاملاتی و بیانیه ریسک ( موجود در شرکت ای کارگزاری)، نسبت به اخذ کد معاملاتی از طریق شرکته ای کارگزای دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی اقدام نمایند.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مصرح در سند چشم انداز 1404 در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی ، علمی لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد.