در حال حاضر در این مراکز صرفاً خدمات افتتاح حساب (دسترسی به معاملات آنلاین)، احراز هویت و دریافت کد بورسی ارائه می گردد.
در حال حاضر هیچ مرکزی برای ارائه خدمت ثبت نشده است. شما باید به نزدیک ترین شعبه کارگزاری مراجعه نمایید. اطلاعات بیشتر!